Voor Goliath games, een producent van gezelschapsspellen, zijn we een projectmanagementtool aan het ontwikkelen. Hun specifieke wensen pasten niet in een bestaande tool. Het was dus zeer belangrijk om hun processen volledig te begrijpen en uit te denken.

Dit project is nog in ontwikkeling, en dus nog niet volledig af. Toch is het interessant om dit project op te nemen in mijn portfolio, omdat het de grootste UX uitdaging voor mij is geweest. Gedurende de diverse gesprekken zijn de requirements van de klant een paar keer gewijzigd, omdat bij elke uitwerking nieuwe eisen en specificaties naar voren kwamen die nog niet volledig waren uitgedacht. Een voorbeeld hiervan is dat we bij het aanmaken van de fasering de begin-en einddatum van de betreffende en aansluitende fase als uitgangspunt namen. Uiteindelijk bleek dat bij het aanmaken van standaard faseringen met bijbehorende milestones er totaal geen data nodig waren. Slechts de duur van milestones en de aansluitingen daartussen bepaalden de duur van de fasering. Op basis van een project(eind)datum kon een volledige standard flow worden uitgerekend.

Het belangrijkste uitgangspunt van de tool is dat op basis van door admin vooraf aangemaakte standaard lijsten de projectmanager bij de start van een project slechts een paar velden hoeft in te vullen, en vervolgens zijn hele planning wordt uitgerold. Dit scheelt de projectmanagers van Goliath enorm veel tijd.

In het interactieontwerp heb ik diverse processen en rollen uitgewerkt:

  • Het aanmaken van standaard milestones per fase, waarbij elke milestone een duur heeft en afhankelijkheden tussen milestones kunnen worden aangegeven (admin rol).
  • Het aanmaken van standaard faseringen per projecttype. Op basis van de fases en de bijbehorende milestones wordt de standaard projectduur uitgerekend (admin rol).
  • Het aanmaken van alle standaardlijsten, zoals afdelingen, medewerkers, milestones en deadline types (admin rol)
  • Het aanmaken van een nieuw project. Op basis van projecttype wordt een standaard fasering met standaard milestones uitgerold. Op basis van de einddatum van het project wordt de planning van achteren naar voren uitgerekend en gevisualiseerd (projectmanager).
  • Het bekijken van de projectplanning (per afdeling) en de bijbehorende milestones (projectmanager).
  • Het wijzigen van de data van de milestones. Op basis van de afhankelijkheden tussen de milestones wordt de planning en de duur opnieuw uitgerekend en schuiven de aansluitende milestones automatisch op (projectmanager).
  • Het toeschrijven van taken aan een persoon en bekijken van taken per milestone (projectmanager).
  • Het bekijken van het takenoverzicht, gegroepeerd op urgentie en op project en toevoegen van persoonlijke taken (teamlid).

Output:

Resultaat: nog in bouw