Philips Dental professionals plaatste het verzoek om een expert review en een comeptitors review te doen over hun website, en advies te geven over optimalisatie.

Beide reviews heb ik opgesteld de hand van de volgende componenten:

  • Utility
  • Usability
  • Desirability
  • Brand experience

De inzichten uit het expert en competitors review heb ik aangevuld met inzichten uit data-analyse en aanvullend gebruikersonderzoek op basis van de geformuleerde kern-flows. Deze hebben geleid tot een adviesrapportage met gevalideerde wireframes en een gewijzigde site-structuur.